Trường âm Katagana

Nếu bạn chưa học qua trường âm Hiragana, bãn hãy quay lại để học trường âm Hiragana trước khi học bài này.

Không giống như Hiragana, mọi trường âm Katagana đều kí hiệu bằng kí tự ""

スキ
suki
キー (ski)
sukii
コト
koto
コー(coat)
kooto