Từ vựng Hiragana Âm hán Dịch nghĩa Hình ảnh minh họa Câu ví dụ
あいます/あう HỢP hợp
-だい ĐẠI ĐẠI phí
    (ngữ pháp) câu hỏi gián tiếp
    kính
いっぱく NHẤT BÁC (ở lại) 1 đêm
  • かれ
  • らは
  • こうべ
  • 神戸
  • きそこで
  • いっぱく
  • 一泊
 • した。
    (ngữ pháp) có hay không
かいひ HỘI PHÍ phí hội viên
  • しょねんど
  • 初年度
  • ねんかいひ
  • 年会費
こうざ KHẨU TỌA tài khoản ngân hàng
  • あなたの
  • こうざ
  • 口座
  • ざんだか
  • 残高
  • ぜろ
  • ゼロ
めんきょ MIỄN HỨA bằng (lái xe)
  • むすめ
  • めんきょ
  • 免許
  • った。
  • じこ
  • 事故
  • しんぱい
  • 心配
 • だ。
    (ngữ pháp) thử làm
    (ngữ pháp) muốn thử
おちます/おちる LẠC LẠC rớt xuống
    túi áo
  • えあぽけっとかぶ
  • エアポケット株
    ồ, để tôi xem
    ván trượt tuyết
    soup
  • あさつく
  • 朝作
  • った
  • あたた
 • める。
    (ngữ pháp) làm cho phát biểu mềm mại hơn
うすい BẠC mỏng, nhạt
  • うす
  • きぬもの
  • 絹物
われます/われる CÁT CÁT bị bể