Cách viết
TẠP- Số nét: 14 - Bộ: CHUY 隹
Cách Đọc và Từ Quan Trọng
On ざつ

雑 ( ざつ )

TẠP

sự tạp nham, tạp nham

複雑 ( ふくざつ )

PHỨC TẠP

phức tạp

雑誌 ( ざっし )

TẠP CHÍ

tạp chí

雑用 ( ざつよう )

TẠP DỤNG

công việc vặt trong nhà

Cách nhớ
cách nhớ hán tự từ TẠP ( 雑)
Chín con chim đậu trên cây nên thật hỗn tạp
Giải thích nghĩa

sự tạp nham, tạp nham

Ví dụ
Ví dụ 1:
Furigana:
ON
OFF
  • 仕事
 • だ。いつも
  • 間違
 • いがあった。

Công việc của anh ấy rất bất cẩn. Lúc nào cũng bị sai.

Ví dụ 2:
Furigana:
ON
OFF
  • 記事
 • んだ。でも
 • で、
  • 理解
 • できなかった。

Tôi đã đọc bài ký sự trên tạp chí. Nhưng khó quá nên không hiểu.

Ví dụ 3:
Furigana:
ON
OFF
  • 毎日
 • くて、
  • 大切
  • 仕事
 • ができない。

Mỗi ngày, toàn làm việc vặt nhiều nên không thể làm chuyện quan trọng.

Bài tập

1:

Furigana:
ON
OFF
 • らはその
  • 雑誌
  • 回覧
 • した。
 

2:

Furigana:
ON
OFF
  • コンピュ
 • ーは
  • 非常
  • 複雑
  • 仕事
  • 瞬時
 • にすることができる。
 

3:

Furigana:
ON
OFF
 • はちょっと
  • 雑用
 • がある