Nội dung bài học

[A] は [B] です

Nghi vấn từ か

Tên gọi lịch sự さん

Lược bỏ chủ ngữ

はじめまして "Xin chào"

Chào hỏi trong tiếng Nhật - Bạn có khỏe không?

あついですね "Trời nóng quá phải không?"

そうです "Vâng, đúng rồi" vs. そうですか " Tôi hiểu rồi"

おくには どちらですか。 "Bạn ở nước nào vậy?"

Bình luận
  • rất bổ ích
    By Võ Văn An