Chào mừng các bạn đến với trang Hỏi & Đáp của Tiếng Nhật ABC, nơi mọi người có thể đặt câu hỏi để giáo viên của chúng tôi và cộng đồng sẽ trả lời cho mọi người.

Tag phổ biến nhất

Câu hỏi Hot

0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
752 lượt xem đã hỏi 6 Tháng 7, 2016 trong Tiếng Nhật ABC bởi Nguyen Truong Ngan (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
498 lượt xem đã hỏi 7 Tháng 7, 2016 trong Tiếng Nhật ABC bởi nhị thị hồng gấm (120 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời
562 lượt xem đã hỏi 16 Tháng 4, 2015 trong Tiếng Nhật ABC bởi Hai Vu (140 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
699 lượt xem đã hỏi 9 Tháng 1, 2016 trong Tiếng Nhật ABC bởi lcbuey (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
442 lượt xem đã hỏi 6 Tháng 9, 2015 trong Tiếng Nhật ABC bởi tlhivp (120 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
562 lượt xem đã hỏi 30 Tháng 5, 2015 trong Tiếng Nhật ABC bởi Nguyễn Thị Huệ (120 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời
764 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 3, 2015 trong Others bởi tohoshinki (140 điểm)
+2 phiếu
1 câu trả lời
+2 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
738 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Tiếng Nhật ABC bởi phicuong3127 (130 điểm)
Hãy đặt 1 câu hỏi để được trợ giúp.
...