Chào mừng các bạn đến với trang Hỏi & Đáp của Tiếng Nhật ABC, nơi mọi người có thể đặt câu hỏi để giáo viên của chúng tôi và cộng đồng sẽ trả lời cho mọi người.

Tag phổ biến nhất

Các câu hỏi và trả lời gần đây

+2 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
719 lượt xem đã trả lời 7 Tháng 7, 2016 trong Tiếng Nhật ABC bởi TiengNhatAbc.com (500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
467 lượt xem đã trả lời 7 Tháng 7, 2016 trong Tiếng Nhật ABC bởi TiengNhatAbc.com (500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
678 lượt xem đã trả lời 11 Tháng 1, 2016 trong Tiếng Nhật ABC bởi TiengNhatAbc.com (500 điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời
+2 phiếu
3 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
Hãy đặt 1 câu hỏi để được trợ giúp.
...